Bouw Informatie Management (BIM)

Bij het project Uitbreiding Lelystad Airport worden alle ontwerpgegevens centraal beheerd en gecontroleerd in een Bouw Informatie Model door iNFRANEA, onderaannemer van Dura Vermeer. De basis van BIM wordt gelegd in een integraal 3D model, want in drie dimensies zijn de voor- en nadelen van een ontwerp veel sneller duidelijk. Dit betekent dat alle ontwerptekeningen in één systeem worden samengevoegd en van te voren worden bekeken. Dit alles om knelpunten vroegtijdig te signaleren en faalkosten te verminderen. Want zo’n 11% van alle kosten in de bouwwereld bestaat uit faalkosten.

Voordelen

Het grote voordeel van ontwerpen in 3D zit in de concentratie van kennis in één centraal informatiemodel. Van de eerste schets tot de oplevering wordt het model wekelijks geactualiseerd waarbij steeds meer en steeds gedetailleerdere informatie wordt vergaard. Je ziet met het 3D model direct hoe een bouwwerk er uit gaat zien. En er kan worden gevisualiseerd hoe werkzaamheden van verschillende disciplines in elkaar overlopen; er ontstaat een multidisciplinair plan. Want hoe eerder de verschillende ontwerpen op elkaar worden afgestemd, hoe beter dit is voor de voortgang van het project. Op deze manier komt namelijk direct boven water dat een bepaalde manier van werken bijvoorbeeld technisch niet haalbaar is omdat er geen rekening wordt gehouden met opvolgende werkzaamheden. Natuurlijk willen we dit zo vroeg mogelijk weten.

BIM (bouw informatie model)

Het Bouw Informatie Model bouwt verder op 3D software. Zo kunnen we met BIM het benodigde materiaal voor de bouw veel nauwkeuriger berekenen, waardoor de bouwkosten omlaag gaan. Daarnaast is er minder onnodige productie en transport van bouwmaterialen. Dit spaart het milieu en reduceert verkeersoverlast.

360 graden weergave uit het BIM model

Ook kan het 3D model gebruikt worden om de verschillende objecten inzichtelijk te maken voor geïnteresseerden. Daarom hebben we een 360 graden weergave ontwikkeld van de eindsituatie van Lelystad Airport. Alle informatie komt rechtstreeks uit het BIM model.

Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.