Voorbereidende werkzaamheden

In november en december 2016 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In deze periode worden kabels en leidingen en de Talingweg verlegd en worden enkele bomen gekapt.

Eind 2016


Fase 1 

Dura Vermeer start met werkzaamheden aan de zijde van de politieacademie. De grond wordt bouwrijp gemaakt voor het nieuwe gedeelte van de start- en landingsbaan en voor de nieuwe taxibanen richting de terminal. Ook bij de vliegtuigopstelplaatsen en het parkeerterrein worden werkzaamheden opgestart. Vervolgens worden de eerste asfaltlagen aangebracht. 

Voorjaar 2017


Fase 2 

In deze fase wordt er aan de zijde van de politieacademie baanverlichting aangelegd. Ook wordt er tijdelijke belijning en bebording aangebracht op en langs het nieuwe deel van de start- en landingsbaan. Het parkeerterrein wordt geasfalteerd en de vliegtuigopstelplaatsen worden in beton uitgevoerd. 

Voorjaar en zomer 2017


Fase 3 

In deze fase wordt er aan de zijde van de politieacademie het asfalt aangebracht en wordt de baanverlichting aangelegd. Ook wordt er tijdelijke belijning en bebording aangebracht op en langs het nieuwe deel van de start- en landingsbaan. Op het parkeerterrein graven we vijverpartijen, brengen we funderingen aan en asfalteren we de parkeervakken. Daarnaast leggen we ook kabels en leidingen aan voor de verlichting op het parkeerterrein en de waterafvoer.  

Mei t/m augustus 2017


Fase 4 

In fase 4 werkt Dura Vermeer 24 uur per dag en 7 dagen per week aan het vernieuwen en verbreden van de nieuwe start- en landingsbaan. In deze fase is er 800 meter baan operationeel beschikbaar voor het vliegverkeer. Dat betekent dat een aantal grotere typen vliegtuigen niet van Lelystad Airport gebruik kan maken. In deze fase verwijderen we de “oude” start- en landingsbaan en bouwen we de nieuwe baan weer op. Dit houdt in dat de waterhuishouding wordt vernieuwd, er een nieuwe fundering en een nieuwe asfaltconstructie worden aangebracht en we kabels leggen en verlichtingsarmaturen plaatsen. In de periode van fase 4 werken we ook verder aan het parkeerterrein.  

Augustus t/m september 2017

 

Fase 5

We starten in deze fase met het verleggen van de operationele start- en landingsbaan richting de politieacademie. Nu kunnen de werkzaamheden aan de zijde van de provinciale weg (N302) worden opgestart. De huidige baan wordt verbreed en verlengd richting de N302. Ook wordt de baanverlichting en aanvliegverlichting aangelegd. Vervolgens wordt de definitieve asfaltdeklaag aangebracht net als de definitieve bebording en belijning. Op het parkeerterrein wordt er in deze fase de bestrating en de verlichting aangebracht. Ook brengen we vliegtuig opstelplaatsen aan, die in beton worden uitgevoerd.

September t/m november 2017


Fase 6


In fase 6 bouwen we de laatste zaken af op het gehele bouwterrein, zowel op de baan en rijbaan als op het parkeerterrein. Zo gaan we het definitieve periferiehekwerk plaatsen, leggen we de laatste hand aan de verlichting en brengen we markeringen en bebordingen aan. 

November t/m december 2017


Lelystad Airport operationeel


In de periode december 2017 tot april 2019 heeft Lelystad Airport de mogelijkheid om integratietesten te doen tussen de nieuwe systemen en die van de overige percelen. Per april 2019 gaat de nieuwe luchthaven open en is deze geschikt voor grotere typen vliegtuigen.


Beheer en onderhoud  


Vanaf 1 april 2018 is Dura Vermeer 15 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de luchthaven.

April 2018 tot en met maart 2033