Dura Vermeer realiseert in opdracht van Lelystad Airport de uitbreiding van lucht- en landzijdige infrastructuur van de luchthaven. Dit houdt in dat wij aan de luchtzijde zorgen voor verlenging en verbreding van de huidige start- en landingsbaan en het aanleggen van een nieuwe rijbaan zodat vliegtuigen van en naar de nieuwe terminal kunnen rijden. Daarnaast wordt een platform gerealiseerd waar in de toekomst vliegtuigen geparkeerd staan (de zogenaamde vliegtuigopstelplaatsen). Daar gebeurt alles wat nodig is om een vliegtuig te kunnen laten ‘omdraaien’, ofwel weer laten vertrekken naar de volgende bestemming. Ook wordt nieuwe verlichting aangebracht om vliegtuigen bij minder zicht veilig te laten landen.

Aan de landzijde zorgen we dat reizigers hun reis prettig kunnen aanvangen. Dura Vermeer legt een nieuw parkeerterrein aan en zorgt voor goede infrastructuur ten aanzien van de parkeerplaatsen, maar ook voor kiss & ride zones, bushaltes en taxistandplaatsen.

Deze werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijft de luchthaven met huidige vliegbewegingen operationeel. Hiervoor heeft Dura Vermeer een fasering in de planning bedacht waarmee bouwwerkzaamheden en de operationele luchthavenactiviteiten onafhankelijk van elkaar doorgang kunnen vinden.

Achtergrond

Lelystad Airport wordt gefaseerd ontwikkeld als “Twin-Airport” van Amsterdam Airport Schiphol, om alternatieve capaciteit te bieden voor niet mainport gebonden verkeer. Schiphol is als mainport belangrijk voor Nederland, maar loopt door het vastgestelde volumeplafond tegen de grenzen van haar groei aan. Lelystad Airport wordt als regionale luchthaven van cruciaal belang om de verwachte groei van de mainport te accommoderen, waarbij de focus ligt op het realiseren van verbindingen met toeristische steden en regio’s binnen Europa en de overige landen rond de Middellandse Zee. Zie ook www.lelystadairport.nl

Verschillende percelen Lelystad Airport

De ontwikkeling van de nieuwe luchthaven is aanbesteed in een aantal verschillende percelen, te weten de lucht- en landzijdige infrastructuur, de realisatie van het terminalgebouw en de integrale dienstverlening. Dura Vermeer realiseert het onderdeel  lucht- en landzijde infrastructuur. Om deze reden wordt op deze website enkel ingaan op dit onderdeel van de ontwikkeling.

Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.