De werkzaamheden voor de uitbreiding van de luchthaven worden op eigen terrein uitgevoerd. Vanaf de Larserweg (N302) staat met gele borden aangegeven hoe bouwverkeer richting het bouwterrein moet rijden. Dit is een verplichte route voor aan- en afvoer die geldt voor al onze leveranciers en onderaannemers.

Vliegers en gevestigde bedrijven op airside krijgen tijdens werkzaamheden te maken met een gewijzigde situatie op airside. Informatie over deze tijdelijke maatregelen stemt Lelystad Airport rechtstreeks af met deze doelgroepen. 

Omliggende bedrijven en circuits rondom de Talingweg worden apart op de hoogte gehouden, de Talingweg wordt immers verlegd om de baanverlenging te kunnen realiseren. Ook voor deze bedrijven geldt dat ze te allen tijde bereikbaar zijn. Daarom wordt de verlegging van de Talingweg eerst gerealiseerd waarna het oude stuk Talingweg uit de openbaarheid wordt genomen.