Toegang tot de bouwplaats

Vóór u als bezoeker de bouwplaats kunt betreden, dient u zich te melden bij de uitvoerder of werkverantwoordelijke. Zorg, indien van toepassing, dat uw contactpersoon de juiste persoon voor u aanwijst. Bij aankomst en gedurende het hele bezoek dient u in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.  

Personen onder de 18 jaar krijgen geen toegang tot het terrein zonder schriftelijke toestemming van de projectmanager en permanente begeleiding door een volwassene.

Kledingvoorschriften

Voor uw eigen veiligheid bent u verplicht de volgende kledingvoorschriften op te volgen:

  • Draag veiligheidsschoenen (minimaal klasse S3) 
  • Draag een veiligheidshelm 
  • Draag een signalerend(e) jas of vest 

Op de werklocatie

Blijf altijd in het zicht van uw begeleider en ga nooit zelfstandig de werklocatie op. Ga na waar de looppaden zich bevinden en houd voldoende afstand tot de werkzaamheden. Blijf op de looppaden en klim nergens op of in. Ook kunnen gedeeltes op de werklocatie zijn afgezet voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Deze gebieden zijn verboden toegang bij het ontbreken van de juist bevoegdheid. Op de bouwplaats gelden de Life Saving Rules van Dura Vermeer. Indien u gevaar opmerkt voor uzelf of anderen, meld dit direct bij uw begeleider. 

Tot slot

Indien u foto- of video-opnames wilt maken, vraag dan toestemming aan de begeleider en volg altijd zijn of haar instructies op. Het is verboden om op de bouwplaats, op de luchtzijde en in alle werkruimtes, verblijf- en schaftruimtes te roken. 

Door u aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften te houden kunt u de bouwplaats veilig betreden en belangrijker nog, veilig verlaten.