Voorbereiding

Voor aanvang werkzaamheden dient u op de hoogte te zijn van de geldende regels en de alarmprocedure van de werklocatie. Deze informatie krijgt u tijdens de werkinstructie uitgelegd. 

Toegang tot de bouwplaats

Vóór u als medewerker de bouwplaats kunt betreden, dient u zich te melden bij de uitvoerder of werkverantwoordelijke. Zorg dat u in het bezit bent van een geldig(e) paspoort of identiteitskaart. Let op: een rijbewijs is in dit geval geen geldig legitimatiebewijs.  

Indien u een bezoeker of leverancier verwacht, dient u hem of haar aan te melden bij de uitvoerder of werkverantwoordelijke. Ook uw bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (een rijbewijs volstaat hier). 

Personen onder de 18 jaar krijgen geen toegang tot het terrein zonder schriftelijke toestemming van de projectmanager en permanente begeleiding door een volwassene.

Kledingvoorschriften en onderhoud

Voor uw eigen veiligheid bent u verplicht de volgende kledingvoorschriften op te volgen:

  • Draag veiligheidsschoenen (minimaal klasse S3) 
  • Draag een veiligheidshelm 
  • Draag een signalerend(e) jas of vest 
  • Werk gerelateerde persoonlijke beveiligingsmiddelen 

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Controleer dus regelmatig de staat en geldigheidsduur van uw persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Op de bouwplaats

Houd bij het opslaan van bouwmaterialen en gereedschappen rekening met eventuele verplaatsingen door wind en blast van vliegtuigen of helikopters. Zorg er dus voor dat het materiaal en gereedschap goed wordt vastgezet zodat hinder en eventuele ongevallen voorkomen worden. Voor de opslag van rest, c.q. afvalmaterialen, dienen afgesloten containers te worden ingezet, om het wegblazen te voorkomen. 

Op luchtzijde en in alle ruimtes waar wordt gewerkt inclusief in de verblijf- en schaftruimtes heerst een rookverbod. Overtredingen van dit rookverbod vallen onder het sanctiebeleid.

Handel ten alle tijden volgens de Life Saving Rules van Dura Vermeer. Elke  werknemer op het project is verplicht onveilige situaties en/of (bijna) ongevallen direct te melden bij de eerstverantwoordelijke.

Werkzaamheden en werkplek

Zorg altijd voor een nette en opgeruimde werkplek, dit geldt tevens voor de schaft-, toilet- en kantoorruimten. Gooi de verschillende afvalmaterialen in de daarvoor bestemde afgesloten containers. 

Zonder toestemming van de havenmeester is het verboden werkzaamheden uit te voeren waarbij open vuur wordt gebruikt of vonken vrijkomen.