Een goede voorbereiding

Vóór u als leverancier de bouwplaats kunt betreden, dient u zich te melden bij de uitvoerder of werkverantwoordelijke. Zorg dat u, indien mogelijk, van te voren weet welke poort u voor uw levering kunt gebruiken. Bij het aanmelden, maar ook tijdens uw verdere bezoek dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Kledingvoorschriften

Voor uw eigen veiligheid bent u, bij het verlaten van uw voertuig, verplicht de volgende kledingvoorschriften op te volgen:

  • Draag veiligheidsschoenen (minimaal klasse S3)
  • Draag een veiligheidshelm
  • Draag een signalerend(e) jas of vest

Bij het negeren hiervan wordt toegang tot de bouwplaats geweigerd.

Voorkom gevaarlijke situaties

De aan- en afvoer van materiaal en materieel van en naar de bouwplaats dient te gebeuren volgens de daartoe voorgeschreven routes. U dient zich voor aanvang van uw transport op de hoogte te stellen van de routes die Dura Vermeer heeft vastgesteld. Laat u zich bij het achteruit rijden met uw voertuig altijd begeleiden. Dit voorkomt mogelijke ongelukken en gevaarlijke situaties voor anderen. 

Het is verboden voor werkvoertuigen om op het werkterrein zwaailampen te gebruiken. Op de werklocatie wordt een maximum snelheid gehanteerd van 15 km/h en is het niet toegestaan een GSM te gebruiken wanneer u een voertuig bestuurt.  

Houd bij het opslaan van bouwmaterialen en gereedschappen rekening met eventuele verplaatsingen door wind en blast van vliegtuigen of helikopters. Zorg er dus voor dat het materiaal en gereedschap goed wordt vastgezet zodat hinder en eventuele ongevallen voorkomen worden. 

Op luchtzijde en in alle ruimtes waar wordt gewerkt, in de verblijf- en schaftruimtes heerst een rookverbod. Overtredingen van dit rookverbod vallen onder het sanctiebeleid (3B’s). 

Op de bouwplaats zijn de Dura Vermeer Life Saving Rules van toepassing.